TZOB'dan görevden düşürülmeyle ilgili açıklama

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından hafta başında Adapazarı Ziraat Odası’nda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak yazılı bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

TZOB'dan görevden düşürülmeyle ilgili açıklama

Sakarya’da yayınlanan bazı gazetelerde ve internet sitelerinde önceki gün, dün ve bugün, Adapazarı Ziraat Odası’nda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği düşürülenlerle ilgili, haber ve demeçlere yer verilmiştir.

Bu açıklama gerçeklerin kamuoyunca bilinmesi için yapılmıştır.

1-    Hamdi Şenoğlu, Adapazarı Ziraat Odası ve Odanın iktisadi işletmesinde teftiş yapılmasını bizzat Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne gelerek talep etmiştir.

2-    Birlik Müfettişleri, sorumluların, görevli oldukları dönemlerde, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve zimmet gibi usulsüz ve mevzuata aykırı işlemler yaptıklarını tespit etmişlerdir.

3-    Müfettişler, sorumluların görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve zimmet fiilleri nedeniyle Adapazarı Ziraat Odası İktisadi İşletmesini toplam 644 bin 414 lira 73 kuruş zarara uğrattıklarını rapor etmişlerdir. Bu kadar zarara uğratılan iktisadi işletmenin sevk ve idaresinden bizzat sorumlu kişiler, iktisadi işletmenin de müdürlüğünü yapan Hamdi Şenoğlu, müdür yardımcılığını yapan Şevket Kökçü, muhasipliğini yapan İsmail Yolvermez ile eski muhasip üye Hakan Candemir’dir. Bu kişilerin sorumluluktan kaçmaları mümkün değildir.

Bu kapsamda,

473 bin 249 lira 61 kuruşluk zimmet görevi kötüye kullanma,

12 bin 862 lira 79 kuruşluk maliyetin altında satış zararı,

10 bin 21 lira 8 kuruşluk kasa açığı zimmeti,

45 bin 82 lira 28 kuruşluk imha edilen emtia, evrakta sahteciliğe giren 13 bin 215 liralık sahte senet tanzimi, 4 bin 67 lira 28 kuruşluk mahkeme masrafı ile toplam 17 bin 282 lira 28 kuruşluk zarar, 11 bin 368 lira 8 kuruşluk özel bir firmaya gider yazılan fiyat farkı, 20 bin 965 lira 75 kuruşluk ve 2 bin 532 liralık Keramettin Ulutaş’a ödenmiş gibi gösterilip kasadan çıkış yapılması, 50 bin 580 lira 36 kuruşun üzerine zimmet çıkan Keramettin Ulutaş’a kıdem tazminatı olarak verilmesi gibi zimmet, kullanım zimmeti, zimmete iştirak, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal gibi usulsüz ve mevzuata aykırı işlemler bulunmaktadır.

4-           Teftişin bir yıl sürmesinin nedeni müfettişlerin muhasebecilik işi yapmak zorunda kalmalarıdır. Yıllarca iktisadi işletmeye giren ve çıkan malların kayıt altına alınmaması yüzünden müfettişler, onbinlerce faturayı muhasebeleştirmişlerdir. Kayıt tutmayan bir Ziraat Odası ile karşı karşıya kalınmıştır.

5- Oda iktisadi işletmesinin büyük miktarda tahsilatı mümkün olmayan alacağı bulunduğu da müfettiş raporlarına girmiştir. Alacak tutarı 442 bin 544 lira 25 kuruştur. Bunun büyük kısmı senetsiz verilen mallardır. Bu malların bedelleri yıllarca tahsil edilmemiştir.

6- Yine müfettişler, iktisadi işletmenin yanı sıra Oda hesaplarında da açık ve zimmet olduğunu tespit etmiştir. Açık ve zimmet tutarı 47 bin 720 lira 31 kuruştur.

Bu kapsamda,

40 bin 604 lira 31 kuruşluk kasa açığı, 4 bin 866 liralık emtia bedelinin gider kaydedilmesi, 2 bin 250 liralık Oda’ya ait aracın satışında Yönetmeliğe uyulmaması nedeniyle zarara sebebiyet verilmesi gibi zimmet, kullanma zimmeti, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma gibi usulsüz ve mevzuata aykırı işlemler bulunmaktadır.

7-  Mevzuata aykırı olarak, kredi adı altında Odanın 23 bin lirasını kullanan Hakan Candemir ile 40 bin lirasını kullanan Nedim Altıntaş’a görevi kötüye kullanma şeklinde usulsüz mevzuata aykırı işlemi bulunmaktadır.

8-  Birlik Müfettişlerinin hazırladığı kanuni ve idari malatya escort soruşturma raporları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği görüşleriyle birlikte Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

9-  Birlik Yönetim Kurulunun, 16 Haziran 2017 tarihli oturumunda, Adapazarı Ziraat Odası ve İktisadi İşletmesi konusunu değerlendirilmiş, Müfettiş raporları ve talebi, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği görüşü
doğrultusunda işlem yapılmasına karar vermiştir.

10- Müfettişlerin düzenlemiş olduğu idari soruşturma raporu doğrultusunda, kanunun amir hükümleri gereğince,
Hamdi Şenoğlu, Recep Şevket Kökçü, İsmail Yolvermez ve Nedim Altıntaş’ın Meclis ve Yönetim Kurulu üyeliklerine,
Hakan Candemir’in Meclis Üyeliğine, TZOB Yönetim Kurulu kararıyla son verilmiş ve durum kendilerine tebliğ edilmiştir. Oda Genel Sekreter Vekili Nazan Elçin’in görevine son verilmesi için, Oda Meclisine talimat verilmiştir.

11- Alınan karar gereğince, Kanuni Soruşturma Raporu, gereğinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

12- Türkiye Ziraat Odaları Birliği, kararlarını, Kanununun, Nizamnamesinin, Yönetmeliğinin amir hükümleri kapsamında alır ve uygular.

13- Birliğin aldığı kararlar, bütün Ziraat Odaları için benzer durumda alacağı kararlara emsal teşkil eder.

14- Türkiye Ziraat Odaları Birliği, kararlarını verirken, ülke sathına yayılmış 766 Ziraat Odası’na eşit mesafededir, herhangi bir il ya da ilçe ayrımı yapmaz. Mevzuatın amir hükümlerine göre karar alır ve uygular.

15- Birlik Müfettişleri hiçbir kimseden talimat almaz, herhangi bir kişi veya organın yönlendirmesiyle çalışmaz, hiç kimseye ayrılacak göstermez. Kararlarını mevzuat hükümleri ve vicdanlarına göre verirler. Bu şekilde üslup ve geleneği olan Birlik Müfettişlerinin raporlarının art niyet taşıdığı ve taraflı yazıldığını iddia etmek, abesle iştigaldir.

16- İdari işlem niteliğindeki Türkiye Ziraat Odaları Birliği kararlarına karşı yargı yolu her zaman açıktır.

17- Hamdi Şenoğlu’nun Birlikle herhangi bir ihtilafı bulunmamaktadır. Oda genel kurullarına bizzat Genel Başkan katılarak onurlandırmıştır. Ayrıca Hamdi Şenoğlu, Toprak Koruma Kurulu üyeliğinden çıkarıldığında ilk tepkiyi Genel Başkan koymuştur. Sakarya Valisi’ne mektup yazarak, kararın yanlış olduğunu ifade etmiştir. Genel Başkan, bunu sadece Sakarya ilinde değil, tüm Ziraat Odaları için yapmış ve konuyu ülke gündemine taşımıştır.

18- Adapazarı Ziraat Odası’nın güçlenmesi için, il merkezinde bulunan ilçelerde Ziraat Odası açılmamıştır.

19- Adapazarı Ziraat Odası’nın mevcut binası, depremde zarar gören binasının yerine yapılması için yıllar önce Genel Merkezin gönderdiği deprem parasının katkısıyla inşa edilmiştir. İlin en büyük Ziraat Odası olmasına rağmen, geçen bu sürede Oda’ya yeni bir bina kazandırılamamıştır. Oda binasında Meclis toplantılarında ve bayramlaşmalarda kullanılacak yeterli büyüklükte bir salonu dahi bulunmamaktadır.

20- Müfettiş raporları da göstermektedir ki Oda’nın kaynakları çarçur edilmiş, yatırım ve hizmet için kullanılmamıştır.

21- Odayı teftiş eden müfettişler, uzun yıllar teftiş yapmalarına rağmen böyle kötü idare edilen bir Ziraat Odası ile karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Bilgilerinize sunulur."

tzob açıklama
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
DEAŞ operasyonunda bir tutuklama
DEAŞ operasyonunda bir tutuklama
4 ayda 279 silah ele geçirildi
4 ayda 279 silah ele geçirildi
taraklı termal taraklı termal taraklı termal taraklı termal