YAŞAM
Giriş Tarihi : 12-05-2020 11:46   Güncelleme : 12-05-2020 11:46

4 okulun yıkımı için ihaleye çıkıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alınan ve 4 okul için ihaleye çıkılıyor.

4 okulun yıkımı için ihaleye çıkıldı

Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman İlkokulu,Köprübaşı İlkokulu,Şehit Abdullah Ömür İlkokulu, Çökekler İlkokulu için temel dahil yıkımı için ihaleye çıkılıyor.

Hurda karşılığı bina yakımı ve moloz taşıma işi yapılacak olan ihale, 3 Haziran saat 14.00'da Adapazarı Belesiyesi Meclis toplantı salonunda yapılacak.

İSTENİLEN BELGELER

İhalenin yapılığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya idarece aslı görülmüştür ibaresi olmak kaydıyla;

GERÇEK KİŞİLERDEN:

a.Nüfus Cüzdan Sureti,

b.Adres Beyanı (İkametgah Adresi),

c.Geçici teminatı yatırdığına dair makbuzun aslı. Teminat bedeli eğer havale/Eft yolu ile yatırılmış ise bu yöndeki belgenin belediyemizin Mali Hizmetler Gelir Biriminden onaylatılmış sureti.

d. İmza Beyanı (Noter onaylı olmalı).Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyanı,

e.Şartname alındı makbuzu,

f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Gelir Biriminden )

g. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

h. Söz konusu yıkım yapılacak yapının yerini bildiğine, gördüğüne teklifini buna göre verdiğine dair yer görme belgesi.

i. İş deneyim olarak ;(Resmi dairelerden alınmış) B III grubu iş bitirme belgesi, resmi dairelerden alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi veya mezuniyet belgesi (İnşaat Mühendisi veya Mimar Diploması) olmalıdır. İş deneyim Belgesi(Resmi kurumlardan alınmış olmak şartı); muhammen bedelin %80 fazlasını karşılamak zorundadır.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

a.Nüfus Cüzdan Sureti,

b.Adres Beyanı (İkametgah Adresi),

c.Geçici teminatı yatırdığına dair makbuzun aslı. Teminat bedeli eğer havale/Eft yolu ile yatırılmış ise bu yöndeki belgenin belediyemizin Mali Hizmetler Gelir Biriminden onaylatılmış sureti.

d. İmza sirküleri (Noter onaylı olmalı).Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyanı,

e.Şartname alındı makbuzu,

f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Gelir Biriminden )

g. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf sanatkâr odasından ilk ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

h. Söz konusu yıkım yapılacak yapının yerini bildiğine, gördüğüne teklifini buna göre verdiğine dair yer görme belgesi.

i. İş deneyim olarak ;(Resmi dairelerden alınmış) B III grubu iş bitirme belgesi, resmi dairelerden alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi veya mezuniyet belgesi (İnşaat Mühendisi veya Mimar Diploması) olmalıdır. İş deneyim Belgesi(Resmi kurumlardan alınmış olmak şartı); muhammen bedelin %80 fazlasını karşılamak zorundadır.

j. Tüzel kişiliğin son ortak durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

k. Ortak Girişimler için İş Ortaklık Beyanı.

İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.